ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและยอดการผลิตรถยนต์เดือน ก.ค. 61

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประเด็นแถลงข่าว 4 เรื่อง ดังนี้
          1. แถลงข่าวเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2561"
          โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          2. แถลงข่าวเรื่อง "ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561"
          โดย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.
          3. แถลงข่าวเรื่อง "การจัดงานแสดงสินค้า A - PLAS 2018 และการประชุม AFPI & APF"
          โดย นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. 
          4. แถลงข่าวเรื่อง "การจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2561 (TFIC Furniture Outlet 2018)" 
          โดย นายธนทัต ชวาลดิฐ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท.