ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

GIT พร้อมใจถวายพระพร 86 พรรษามหาราชินี จัดกิจกรรม The Pearl of Wisdom ดุจรักบริสุทธิ์ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายพระพร ฟรี!!

          สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดนิทรรศการ "The Pearls of Wisdom" เพื่อให้ผู้ที่รักอัญมณีและเครื่องประดับได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมชมความงามของเครื่องประดับมุก และ ผลงานการประกวดออกแบบเครื่องประดับที่สร้างสรรค์และได้แรงบันดาลใจจากมุก อัญมณีอินทรีย์อันทรงคุณค่า ดุจรักบริสุทธิ์จากแม่ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
          นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า "สถาบัน GIT ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวบรวม อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน รวมทั้งนิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว และบุคคลผู้สนใจทั่วไป"
          สำหรับเดือนสิงหาคม ถือว่าเป็นเดือนของแม่ และเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 86 พรรษามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจึงได้จัด นิทรรศการ "The Pearls of Wisdom" เพื่อให้ผู้ที่รักอัญมณีและเครื่องประดับได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมชมความงามของเครื่องประดับมุก และอัญมณีอินทรีย์ชนิดต่างๆ และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุก รวมทั้งชมผลงานการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12 ที่สร้างสรรค์และได้แรงบันดาลใจจากมุก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
          นอกจากการเยี่ยมชมนิทรรศการอันทรงคุณค่าแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถต้องการรังสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องประดับด้วยตนเอง สถาบันจึงได้จัดกิจกรรม DIY ทำเครื่องประดับ ร้อยสร้อยข้อมือ / สร้อยคอ จากมุก คริสตัล ดินเผาด่านเกวียน หินสีต่างๆ ที่สามารถนำมานำมาเรียงร้อย Mix and Match ได้ตามความชื่นชอบ เพื่อนำกลับไปเป็นของขวัญ ของฝาก ในราคาพิเศษ อีกด้วย
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 02-634-4999 ต่อ 201 หรือ 301 – 313 หรือที่ www.git.or.th