ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบนโยบายผลักดันการบริการเชิงรุกและยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ณ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561