ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ตาพระยา พลิกฟื้นหลังฝนหลวงฯ ระดมเข้าปฏิบัติภารกิจ

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ในอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่กำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตได้ทันท่วงที
          วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามบินวัฒนานคร ฝูงบิน 206 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใช้เครื่องบิน CARAVAN จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งย้ายมาจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือในพื้นที่การเกษตร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เกษตร ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว ขึ้นบินปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม จำนวน 10 วัน 32 ภารกิจ 29 เที่ยวบิน (34:15 ชั่วโมงบิน) และจากการสำรวจของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว ร่วมกับอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พบว่า การปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมา นาข้าวส่วนใหญ่ได้รับน้ำฝนเริ่ม ฟื้นตัว ต้นข้าวอยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น เริ่มจะแตกกอเปลี่ยนจากต้นแห้งเหี่ยวสีเหลืองเป็นสีเขียว นาข้าวพื้นที่ลุ่ม มีน้ำขังเล็กน้อยเป็นบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มมีน้ำในกระทงนา หลังจากช่วงที่ผ่านมาขาดน้ำเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางได้เร่งปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เนินขาม อ.หนองมะโมง อ.หันคา จ.ชัยนาท ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เกษตร โดยเกษตรกรในพื้นที่รู้สึกดีใจและขอบคุณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ช่วยเหลือพร้อมกันนี้ยังคงแจ้งความต้องการให้เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและ การบินเกษตรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรต่อไป
          นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มว่า ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ขอให้เกษตรกรและประชาชน มั่นใจว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ร้องขออย่างทั่วถึง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมเคียงข้างประชาชนเพื่อต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร โดยจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ สามารถแจ้งขอรับการบริการฝนหลวงได้ที่ตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละพื้นที่ หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย/ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค และทางเพจเฟซบุ๊ก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร