ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จ.ระนอง

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อบูรณาการการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา และแนะนำการแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดระนอง และผู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระนอง ร่วมสนับสนุนการปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า หอประชุมพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561