ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบเครื่องกรองน้ำอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกรองน้ำอ่อน จำนวน 61 เครื่อง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปติดตั้งในพื้นที่สำหรับผลิตน้ำสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ นำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำอ่อน ที่มีกำลังการผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ เหมาะกับชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP" ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสารกรอง เครื่องกรองน้ำได้เองในราคาต้นทุนต่ำและสามารถบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำได้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน จาก 4 จังหวัด ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้เกิดวิทยากรตัวคูณระดับท้องถิ่นสามารถขยายผลการดำเนินงานในชุมชนต่อไป