ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมัน จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2018

           กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสมาคมการเกษตรเยอรมัน จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 แสดงสินค้า นานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร และงาน Horti ASIA 2018 แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาค
          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 และงาน Horti ASIA 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2018 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทาง การเกษตร โดยจะจัดควบคู่กับงาน Horti ASIA 2018 ครั้งที่ 6 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาค โดยในงานจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 บริษัท จาก 25 ประเทศ
          "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันสู่เกษตรยุคใหม่ 4.0 เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความสามารถในการ แข่งขันในตลาดโลก และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรและการจัดการเกษตรแปลงใหญ่ โดยคัดสรร เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มี คุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมาย ของการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตผลทางการเกษตรในอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลกอย่างแท้จริง และเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถรับรู้ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่ทันสมัย และนำมา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรกรรมของตนเองต่อไป" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว