ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (แนวทางช่วยเหลือผลกระทบจากน้ำท่วมผลผลิต)

          รมช.เกษตรฯ เชื่อ ปริมาณน้ำในปีนี้จะไม่ท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอย่างแน่นอน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกร
          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม (ศาลากลางหลังเก่า) ว่า การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำในปีนี้จะไม่ท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการบูรณาการแนวทางบริหารจัดการน้ำ รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้มีการบริหารจัดการพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง แต่จะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบาง ซึ้งไม่ได้มีสาเหตุมาจากน้ำล้นตลิ่ง แต่มีสาเหตุมาจากน้ำซึมผ่านทำนบที่กั้นไว้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในวงจำกัด และมีไม่กี่แห่ง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ดำเนินการสูบออก จึงขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าปีนี้จะสามารถบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดเพชรบุรีได้
          อย่างในก็ตาม ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร และภาคเอกชนบางราย ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการให้พื้นที่บางส่วนได้เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อหน่วงน้ำไว้ ซึ่งในส่วนของความเสียหายที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ในขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกณ์ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ตรวจเยี่ยมและจัดการในเรื่องทะเบียนให้เรียบร้อย เนื่องจากจะใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว นำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายหลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้ว เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วและประสานงานกับทางจังหวัดเพื่อทำงานในเชิงรุกต่อไป
          คำบรรยายภาพข่าว
          ติดตามน้ำ - นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม (ศาลากลางหลังเก่า)