ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ฝนหลวงฯ ประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเดือนกรกฎาคม ในพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร หลังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มขึ้น
          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ประกอบกับมีการร้องขอฝนของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท และจ.สุพรรณบุรี จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นปฏิบัติภารกิจ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 – 21 สิงหาคม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 17 วัน 67 เที่ยวบิน (120:00 ชั่วโมงบิน)ใช้สารฝนหลวง 78.3 ตัน และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการ จำนวน 15 วัน 51 เที่ยวบิน (74:50 ชั่วโมงบิน) ใช้สารฝนหลวง 50.625 ตัน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่า มีฝนตกใน อ.เนินขาม ทั้งอำเภอ โดยปริมาณฝนตกเมื่อวาน เกษตรกรใน ต.สุขเนินขาม ที่ขอรับบริการฝนหลวงแจ้งมาว่าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 43 ม.ม. ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของหน่วยเรดาร์อินทร์บุรี พบว่ามีฝนตกเกือบทั้งอำเภอเนินขาม ประมาณ 70% ของพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่อ.เนินขาม ซึ่งมีทั้งหมด 168,750 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 132,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่ ปลูกอ้อย ประมาณ 80,000 ไร่ ข้าว 20,000 ไร่ ที่เหลือจะเป็นมันสำปะหลังและพืชอื่นๆ ได้รับน้ำจนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตในระยะนี้ไปได้ โดยตลอดเวลาการปฏิบัติภารกิจ บางครั้งประสบกับปัญหาและอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศที่ลมชั้นบนมีกำลังแรงทำให้ฝนที่ตกในพื้นที่บางครั้ง มีปริมาณเล็กน้อย ทั้งนี้ อ.เนินขาม ยังคงต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องในการทำการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมลงแหล่งกักเก็บน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
          อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ สามารถแจ้งขอรับการบริการฝนหลวงได้ที่ตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละพื้นที่ หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย/ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 5 ภูมิภาค และสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย