ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

รมว.แรงงาน มอบ 105 รางวัล สถานประกอบการและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ

          รมว.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะแรงงาน 105 แห่ง ร่วมโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะแรงงาน ย้ำ ทรัพยากรมนุษย์ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร
          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ และมอบโล่สถานประกอบการเสริมสร้างสุขภาพ สถานประกอบการสุขภาพดี มีสุขและหน่วยงานจุดจัดการ รวม 105 แห่ง ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการมองปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานทุกคน ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของสถานประกอบการ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงานต่อไป
          รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับกระทรวงแรงงาน ได้มีกิจกรรมโครงการที่สำคัญในการสนับสนุนให้กำลังแรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ในสถานประกอบการ อาทิ โครงการโรงงานสีขาวที่สนับสนุนการดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์กำลังแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการมีการประกอบการที่เป็นมาตรฐานที่ดีของประเทศไทย