ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวมาตรการยกระดับหม้อน้ำสมองกลในโรงงานทั่วไทยกว่า 7,000 แห่ง

           กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ร่วมกับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว มาตรการยกระดับหม้อน้ำสมองกลในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไทย พบความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หม้อน้ำ (Smart Boiler)ในโรงงานกว่า 7,000 แห่ง พร้อมพบนวัตกรรมหม้อน้ำลดต้นทุนสมาร์ทบอยเลอร์  ที่จะช่วยประหยัดพลังงานในโรงไฟฟ้าได้กว่า 1 พันล้านบาทต่อปี ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
 
           กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
          09.30 – 10.15 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 
          10.15 – 10.30 น. รับชมวิดีทัศน์การขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
          10.30 - 11.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึง
          1.การส่งเสริมการใช้หม้อน้ำสมองกลในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
          2.มาตรการด้านความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาและสิ่งแวดล้อม
          3.ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
          นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึง
          1.การสนับสนุนจากกฟผ. ด้านการใช้หม้อน้ำสมองกลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
          2.การส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้กว่า 1,000 ล้านบาท/ปี
          11.00 – 11.15 น. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการส่งเสริมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับหม้อน้ำ (Boiler) ในโรงไฟฟ้า 
          โดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พร้อมภ่ายภาพ
          11.15 – 12.00 น. ผู้บริหารเดินชมนิทรรศการและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
          12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน