ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ส.ป.ก. ร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เกษตรแห่งชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี
          ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ซึ่งภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมมากภาย รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันด้านการเกษตร และการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้ประชาชนได้เลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก