ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU ร่วมการบินไทย

          นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา