ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.กระบี่

          ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดกระบี่ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามมาตรการฯ จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง และตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561