ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ไทยมั่นใจ แข่งฝีมือแรงงาน ผลงานตามเป้า

          ก.แรงงาน ปลื้ม ผลงานเยาวชนไทยวันแรกเป็นไปตามเป้าหมาย การแข่งขันคึกคุก ดึงผู้ชมเข้างานวันแรกกว่า 13,000 คน
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันวันนี้เป็นการลงสนามแข่งวันที่ 2 แล้ว ซึ่งจากการเยี่ยมชมผลงานการแข่งขันในวันแรก พบว่าเยาวชนไทยทำผลงานได้ดี สำหรับภาพรวมของการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน การอำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงดำเนินการด้านกฎกติกา การตัดสิน เป็นด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทย นอกจากนี้ยังมีเยาชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานในวันแรกกว่า 13,000 คน ซึ่งเยาวชนที่มาเดินดูงานในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน้องๆ เยาวชนในด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
          นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นผู้แทนด้านเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน กล่าวต่อไปว่า การประเมินในภาพรวมของการแข่งขันเป็นไปด้วยดี ทั้งสถานที่ เครื่องมือการแข่งขัน รวมถึงปฏิบัติตามกฎกติกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เยาวชนไทยปรับสภาพในสนามแข่งขัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยมีการประเมินเผลการแข่งขันทุกวัน และประชุมผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการด้านต่างๆ และยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า ปัจจุบันเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาทักษะฝีมืออยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ต่างกับการแข่งขันที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีผลงานที่แตกต่างกันมาก อาทิ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาปูกระเบื้อง การพัฒนาดังกล่าว จะช่วยให้เพิ่มความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน
          ด้านนายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์ (บั้ม) อายุ 20 ปี เยาวชนไทยที่ร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ เล่าถึงความรู้สึกในการแข่งขันวันแรกว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย แต่สามารถควบคุมความประหม่าได้ โดยการรวบรวมสมาธิมุ่งไปที่แบบสอบทดสอบการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามที่ตนได้ฝึกซ้อมมา มีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้อย่างที่ตนปรารถนาไว้ และขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ที่ร่วมงานแข่งขันในครั้งนี้ทุกคน รวมถึงตัวแทนเยาวชนในรุ่นต่อๆไป ขอให้ทำตามฝัน ตั้งใจฝึกซ้อมฝีมือเพื่อชัยชนะ และชื่อเสียงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สากล
          ด้านนางสาว อริสา พรรณมณีลักษณ์ (แนน) นักเรียนทุนของมูลนิธิ SCG กำลังศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (จ.ชลบุรี) สาขาเครื่องจักรอัตโนมัติ (แมคคาทรอนิกส์) เป็นคนหนึ่งที่เดินชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานในครั้งนี้ เล่าว่า คณะครูได้พาตนเองและเพื่อนๆมาชมงานและให้กำลังใจเพื่อที่ลงสนามแข่งขันในสาขาก่ออิฐ ปูกระเบื้อง และการประกอบอาหาร รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาดูงาน ทำให้อยากพัฒนาฝีมือตนเองให้ดีขึ้น และอยากเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเหมือนเพื่อน