ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

          รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง ( Railway Electricfication Engineering ) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ขอเข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ณ สถานีจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สถานีจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บริษัทได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง ( Railway Electricfication Engineering ) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ จำนวน 40 คน ที่ขอเข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้ากระแสสลับ โดยบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ามาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำชมระบบจ่ายไฟของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คณะผู้เข้าอบรมฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านระบบไฟฟ้าของระบบขนส่งทางรางในประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link