ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลมูลนิธิ กปภ. "สานสายใย จากใจพี่สู่น้อง" ครั้งที่ 5 พร้อมพนักงาน กปภ. มอบอุปกรณ์การเรียน น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. นมกล่อง สิ่งของจำเป็นและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนางณัฎฐิกา มุลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561