ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum)

          ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน
          ร่วมงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
          "Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต"
          วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
          ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี