ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

คนโคราชเฮ! จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ที่เซ็นทรัลพลาซา โคราชได้แล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ตั้งเคาน์เตอร์บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้แก่ลูกค้าของ กปภ. 10 สาขาในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย กปภ.สาขานครราชสีมา ปากช่อง ครบุรี สีคิ้ว ปักธงชัย โชคชัย พิมาย ชุมพวง โนนสูง และด่านขุนทด ณ ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center:GECC) ชั้น G โซน Fashion Plus ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น.
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. มีความพร้อมและยินดีบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด กปภ. ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการบริการภาครัฐแบบครบวงจรไว้ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center : GECC) ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย กปภ. ตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เพียงแจ้งบ้านเลขที่หรือแสดงใบแจ้ง ค่าน้ำประปาตามรอบบิลก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน พร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขานครราชสีมา ปากช่อง ครบุรี สีคิ้ว ปักธงชัย โชคชัย พิมาย ชุมพวง โนนสูง และด่านขุนทด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการของ กปภ. ได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา บริเวณชั้น G โซน Fashion Plus ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662