ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือกับ Ms.Heidi Gallant, Executive Director ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้การต้อนรับ Ms.Heidi Gallant, Executive Director ของ The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM Thailand) หรือ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนนโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ และบทบาทของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการผลักดันภารกิจที่เกี่ยวข้องของกระทรวงฯ ต่อไป ทั้งนี้ AMCHAM ในประเทศไทย มีสมาชิกกว่า 650 องค์กร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2499 ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ