ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติทำข่าว นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แถลงข่าวในประเด็น ดังนี้
          - แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย - ศรีลังกา ครั้งที่ 2 
          - ความคืบหน้าการลงพื้นที่จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกCPTPP ของไทย

          วันที่ : วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 
          เวลา : 10.30 – 12.00 น. 
          สถานที่ : ห้อง FTA Center ชั้น 3
          กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
          สนามบินน้ำ นนทบุรี