ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ LDO (Liquor Distillery Organization) กรมสรรพสามิต ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข 4.0

          กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ LDO (Liquor Distillery Organization) กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข โดยมี นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) พร้อมด้วยนางวรพรรณี ดำรงมณี เลขานุการกรม กรมการกงสุล นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต องค์การสุรา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ กรมการกงสุลกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ