ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

Go Green Plus เฟส 2 ตะลุยภาคกลางตอนบนยกระดับตลาดท้องถิ่นสู่ Green Market

          Go Green Plus เฟส 2 ตะลุยภาคกลางตอนบนกันเป็นที่เรียบร้อย องค์การตลาด (อต.)เร่งเดินหน้า โครงการ Go Green Plus ยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก

          เมื่อวันที่ 13และ14 ก.ย.61 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ร่วมด้วยคณะผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank และคณะทำงานภายใต้โครงการ Go Green Plus ที่จับมือกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานสุขอนามัย รณรงค์ เชิญชวนให้งดใช้โฟมในตลาด อันจะเป็นประโยน์ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ในเฟส2 ดำเนินโครงการ รณรงค์รวม 6 ตลาด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
          1.ตลาดสดเทศบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
          2.ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
          3.ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
          4.ตลาดสดเทศบาลตำบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
          5.ตลาดสดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
          6.ตลาดสดเทศบาลตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการ และเตรียมประกาศเป็นตลาดรักษ์โลกหรือ Green Market สอดคล้องกับนโยบายประเทศต่อไป ซึ่งองค์การตลาดตั้งเป้ายกระดับตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกภายในกันยายน ปี 61นี้ให้ได้ 15 ตลาด ทั้งนี้ดำเนินการผ่านไปแล้ว 13 ตลาด ซึ่งภายในสิ้นเดือนกันยายน61 จะดำเนินการครบ 15 ตลาดได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเตรียมวางแผน สานต่อโครงการนี้ในปี 62 ตั้งเป้า 35 ตลาด นอกเหนือจากการยกระดับมาตรฐานตลาดแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย