ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

พพ.ร่วม“มหกรรมวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีแห่งชาติ 2561”

          พพ.ร่วม"มหกรรมวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีแห่งชาติ 2561" ปลื้มเยาวชนสนใจข้อมูลพลังงาน-การอนุรักษ์พลังงาน
          นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ภายในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561"ปีที่ 13 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นไปตามการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ของนโยบายรัฐบาล
          ในมหกรรมครั้งนี้ พพ.ได้นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งนิทรรศการของ พพ. ถือว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนในการสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ พพ. วางไว้ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ในขณะที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถนำไปใช้ในภาคครัวเรือนได้ และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังครอบครัวให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมได้เข้าศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์ สู่วิถีคิดนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงทุนมือและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นิทรรศการด้านพลังงานรวมทั้งยังมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จาก หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 100 องค์กร เป็นต้น