ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ศุลกากรชี้แจงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าเขตหวงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพบศิลปินเกาหลี

          จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ว่ามีแฟนคลับศิลปินเกาหลีได้ขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่วยพาเข้าไปในเขตหวงห้ามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อไปพบศิลปินเกาหลี ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองและจุดรับกระเป๋า สายพานหมายเลข 17 นั้น 
          กรมศุลกากร ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) และได้ประสานขอข้อมูลจากผู้บริหารของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ปรากฏหลักฐานเป็นวิดีโอและภาพถ่าย พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใช้บัตรรักษาความปลอดภัย (บัตรเบอร์ 6) ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) เข้าไปในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตการเข้า-ออก ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะนี้กรมศุลกากรได้สั่งการให้สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีพนักงานศุลกากรรายใดรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการแอบอ้างนำบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาตการเข้า-ออก ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม่อย่างไร และรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย