ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมบูธ อพท.

          ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. พร้อมผู้บริหารและชุมชนให้การต้อนรับ โอกาสนี้ อพท. ได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม และขอให้ อพท. นำไปเชื่อมโยงกับภาพท่องเที่ยวใหญ่ของจังหวัด ย้ำว่าต้องให้ท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน