ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมการค้าภายใน กระทรางพาณิชย์ เปิดตัวโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่และพิธีมอบรางวัลตลาดสดติดดาว

          กรมการค้าภายใน กระทรางพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ และพิธีมอบรางวัลตลาดสดติดดาว
          ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
          เวลา 10.00 – 12.30 น.
          ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          กำหนดการ
          09.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
          10.30 – 10.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และประชาสัมพันธ์งาน
          10.40 – 10.45 น. ชมวีทีอาร์ภาพรวมการดำเนินงานโครงการตลาดสดติดดาวฯ
          10.45– 11.00 น. เสวนา "ตลาดสดติดดาว ก้าวใหม่ตลาดสดไทย" โดย
          คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน
          คุณจันท์นิภา สถิรปัญญา เลขาธิการ สมาคมตลาดสดไทย
          11.00 – 12.15 น. พิธีเปิดงานประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิด โดย
          นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน
          มอบโล่ตลาดสดติดดาว ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดสด
          ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
          ประธาน และคณะผู้บริหารฯ ร่วมถ่ายรูปหมู่
          12.15 – 12.30 น. ประธาน และคณะผู้บริหาร ร่วมชมนิทรรศการและการจำลองแผงค้าตลาดสด
          และถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คโลโก้ตลาดสดติดดาว