ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมว.กษ. เปิดงานสถาปนากรมประมง

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 92 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง