ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ

          วศ./ก.วิทย์ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017 พร้อมกับการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
          นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศูนย์ฯแห่งที่ 3 ต่อจาก จ.ขอนแก่น และ จ.ระยอง เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้กับผู้ประกอบการในภาคเหนือ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในวันนี้ยังได้จัดสัมมนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากล ที่จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบสินค้า ย้ำให้เห็นความสำคัญว่า สินค้าที่มีมาตรฐานต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกัน ช่วยสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป
          ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือฯ พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อเพื่อส่งตัวอย่างทดสอบ ขอคำปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับงานบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกด้าน สามารถติดต่อผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ onestop.most.go.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคเหนือ ชั้น 2 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 114361 โทรสาร 053 114362 E mail: chiangmai@dss.go.th