ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง (สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล)

          นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institu of Manufacturiเ Technology-SIMTec) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง