ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สภาวิศวกร ออกคำชี้แจงกรณีเหตุการณ์บูรณะเจดีย์ในวัดพระยาทำวรวิหารยุบตัว

          รายงานข่าวจากสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกรได้มีคำชี้แจงเกี่ยวกับกรณีเกิดเหตุเจดีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะบุตัวบริเวณภายในวัดพระยาทำวรวิหาร ว่า ตามที่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนกรณีเกิดเหตุเจดีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะยุบตัว บริเวณภายในวัดพระยาทำวรวิหาร ซอยอรุณอัมรินทร์ 15 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นั้น
          จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีข้างต้น สภาวิศวกรขอเรียนว่า งานออแบบและคำนวณ และงานควบคุมการก่อสร้างบูรณะเจดีย์ที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ซึ่งตองประกอบวิชาชีพโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
          ทั้งนี้ ในส่วนของสภาวิศวกร ได้มีกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยได้จัดส่งคณะผู้ชำนาญการพิเศษลงพื้นี่เพื่อเก็บข้อมูล และได้ประสานงานรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร สำนักงานเขตบางกอกน้อย และวัดพระยาทำวรวิหาร รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป