ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบและสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์