ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แถลงการณ์ข้อเท็จจริงเรื่องสต๊อกยางของ กยท.

          ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า กยท. มีสต๊อกยางเก่าอยู่ 350,000 ตัน นั้น โดยความจริง กยท. มีสต๊อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพและโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางคงเหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 104,550. 40 ตัน เท่านั้น และรัฐบาลมีนโยบายที่จะระบายยางจำนวนดังกล่าวต่อเมื่อสถานการณ์ราคายางในตลาดดีขึ้นเท่านั้น
          ดังนั้นหากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยางพาราในส่วนที่ กยท. รับผิดชอบ กรุณาติดต่อกองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของ กยท. เพื่อสาธารณะชนและตลาดยางพาราทั้งในและต่างประเทศจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง