ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กกพ.คว้ารางวัลฉลากรับรองอาคารระดับดีมาก BEC ปี 2561 เล็งส่งแบบอาคารสำนักงานขึ้นชั้นมาตรฐาน LEED ของสหรัฐฯ

          กกพ.คว้ารางวัลฉลากอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ประเภทฉลากรับรองอาคาร BEC Awards ระดับดีมาก โชว์ความสำเร็จการบริหารจัดการออกแบบอาคารลดใช้พลังงานต่อปีได้มากว่า 50 % สอดรับเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. เตรียมเสนอเป็นอาคารสำนักงานอาคารสีเขียวของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา
          นางฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้รับรางวัลฉลากอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 (BEC Awards 2018) ประเภทฉลากรับรองอาคาร BEC Awards ระดับดีมาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นผลจากที่ กกพ.ให้ความสำคัญในการออกแบบอาคารสำนักงานให้เป็นอาคาร ที่ประหยัดพลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในสำนักงานใหม่ ทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟ LED เปลี่ยนกระจกหนา ขนาด 10 มิลลิเมตร เพื่อกันความร้อนรวม การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร ทำให้ปัจจุบันอาคารสำนักงานสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50 %
          "การที่สำนักงาน กกพ.ได้รับรางวัล BEC ประเภทอาคารดีมากในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานและยังเป็นเครื่องการันตีของการเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานของนโยบายกระทรวงพลังงาน" นางฤดี กล่าว
          นอกจากนั้น กกพ.ยังได้มีแผนการยกระดับการประหยัดพลังงานให้มีมาตรฐานสูงสุดเที่ยบกับมาตรฐานสากล โดยวางเป้าหมายในการส่งแบบอาคารสำนักงานขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) และมาตรฐานอาคารสีเขียวของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกาในอนาคต ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบอาคารเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และนำไปใช้เป็นเกณฑ์สากลในการออกแบบอาคาร