ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กยท.นำนวัตกรรมหุ่นยางกู้ชีพ ร่วมงานประชุมวิชาการฯสมาคมแพทย์หัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN Federation of Cardiology Congress) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
          ในงานมีการสาธิตการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ หรือ CPR โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยางพาราสอนช่วยชีวิต ของเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ภายใต้ความร่วมมือของ 4หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.พว.) นอกจากนั้นมีการสาธิตการออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก โดยนักเรียนโรงเรียนราชินีบน และการจัดแสดงโปสเตอร์บทคัดย่อทางวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ ของผู้ที่ได้รับรางวัล Young Investigator Award กับ รางวัล Best Poster Presentation Awardsซึ่งมีแพทย์ชาวไทยจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย