ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สหกรณ์ชาวสวนยางภาคใต้ได้รับรองมาตรฐานมอก. เป็นใบเบิกทางพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

          สหกรณ์สวนยางภาคใต้ 3 แห่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานมอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนได้มาตรฐาน เป็นใบเบิกทางเพื่อร่วมงานกับโครงการภาครัฐในอนาคต
          นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ จำกัด จังหวัดสตูล และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จังหวัดยะลา ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นต้นแบบของสหกรณ์สวนยางพารา ที่ได้มีการรวมกลุ่มกันแปรรูปยางพาราจนได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพาราได้มากขึ้น
          ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของทั้ง 3 สหกรณ์นั้น ที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมยางพาราจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ ก่อนจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี ได้มีการแปรรูปยางพาราเป็นยางปูพื้นสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ ได้แปรรูปยางพาราเป็นหมอนยางพารา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ได้มากขึ้นหลายเท่าตัว จากปกติที่เกษตรกรจะขายเพียงน้ำยางพาราเท่านั้น
          "ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณมาช่วยดำเนินการแปรรูปผลผลิตยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่ม และยังมีความร่วมมือจากโครงการรัฐบาล ทั้งงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเข้ามาร่วมกันสนับสนุนในการช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์มีการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางพารา จนในที่สุดก็ได้มาตรฐาน มอก."
          นายมนุชาธิป กล่าวว่า หลังจากที่ทางสหกรณ์ตัวอย่างทั้ง 3 แห่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานมอก.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปจะมีการขยายผลการส่งเสริมไปยังสหกรณ์อื่นๆ ในภาคใต้ เพื่อให้เรียนรู้วิธีการจัดการที่เป็นระบบ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมาตรฐาน เพราะถ้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว สหกรณ์ก็จะสามารถเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง