ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วศ. เปิดให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers

          ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้ารับการอบรม Training Workshop for Enhancing the Capability of proficiency Testing (PT) Providers from the various Working Groups (WGs) under ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) in Complying with the Requirements of ISO/IEC 17043 : 2010 ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) รวมทั้งทีมงานจากประเทศอาเซียน จำนวนกว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดให้คณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งให้ตัวแทนจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าใจถึงการเป็น PT Providers ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพต่อไป