ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าประมงและปศุสัตว์เผยปี 62 ตั้งเป้าเพิ่มยอดขาย 705 ล้านบาท ใช้กลไกประชารัฐขยายตลาดสู่ห้างโมเดินเทรดและต่างประเทศ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความคืบหน้าหลังจัดประชุมเตรียมพร้อมการส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์โดยกลไกประชารัฐ พร้อมทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งออกสินค้าประมงและโคเนื้อระหว่างเครือข่ายสหกรณ์กับผู้ส่งออก เพื่อขยายช่องทางตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีน เผยแผนปี 62 ตั้งเป้าขยายตลาดสู่ห้างโมเดินเทรดและต่างประเทศ หวังสร้างยอดขยายทะลุ 705 ล้านบาท
          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลความสำเร็จจากการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ด้วยกลไกประชารัฐ เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าประมงและปศุสัตว์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีน โดยชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จะร่วมกับบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่ บริษัท พี.เค. เนเชอรัล ฟิช ฟาร์ม จำกัด บริษัท ปิติยินดี จำกัด บริษัท ศิริคุณ ซีฟู๊ดส์ จำกัด บริษัทเอกชัย อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด และบริษัทเอ็น แอนด์ เจ อควาโปรดักส์ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริม การผลิตและส่งออกสินค้ากสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          นอกจากนี้ ตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าประมงและปศุสัตว์ยังได้หารือถึงความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชน เพื่อวางแผนขยายตลาดไปยังห้างโมเดินเทรดและตลาดต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี 2562 ความร่วมมือ ตามกลไกประชารัฐจะสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์อีก 705 ล้านบาท โดยสหกรณ์ ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะส่งออกกุ้งขาวแวนาไม ไปประเทศจีน 2,000 ตัน มูลค่า 400 ล้านบาท สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด ส่งออก 500 ตัน มูลค่า 65 ล้านบาท สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด ส่งออก กุ้งกุลาดำไปประเทศจีน 20 ตัน มูลค่า 6 ล้านบาท สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย ส่งออกปลานิลไปพม่า และลาว 100 ตันมูลค่า 4.5 ล้านบาทและส่งขายห้างโมเดิร์นเทรด 50 ตัน มูลค่า 2.25 ล้านบาท สหกรณ์ประมงบางแพ จำกัด จังหวัดราชบุรี ส่งกุ้งก้ามกรามไปต่างประเทศและส่งขายห้างโมเดิร์นเทรด 17.3 ตัน มูลค่า 5.5 ล้านบาท สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด ส่งออกปลานิล ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาใน และกุ้งขาวแวนาไม 7,300 ตัน มูลค่า 218 ล้านบาทและสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร มีแผนส่งออกเนื้อโคขุนไปจำหน่ายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 8.85 ตัน มูลค่า 4.04 ล้านบาท 
          "รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์ข้อมูลถึงโอกาสและอุปสรรคการเชื่อมโยงธุรกิจประมงและปศุสัตว์ไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งจากประเมินพบว่าธุรกิจประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ยังมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้า นอกจากนี้ ต้องนำเสนอความแตกต่างของสินค้า สร้าง Story ให้มีความน่าสนใจและสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของสหกรณ์เอง ซึ่งกรมฯจะเร่งพัฒนาต่อยอดสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดใหม่ๆ ได้ในอนาคตต่อไป"อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว