ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงข่าววันไข่โลก

          นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าววันไข่โลก "Word Egg Day 2018" ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 61 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช