ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: การประชุมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมเป็นประธานการประชุมมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการนำส่งข้อมูลการประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้แทนบริษัทประกันชีวิต และผู้แทนบริษัทประกันวินาศภัย ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2 กรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561