ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: กรมสรรพากรแถลงชี้แจงการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

          นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร และนายสาโรช ทองประคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย แถลงข่าวชี้แจงกรณีผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง โดยกรมสรรพากร ยืนยันว่าการพิจารณาคัดเลือกรายผู้ให้บริการฯเป็นไปตามขั้นตอนตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) แนวปฏิบัติทุกประการ มีการใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันในทุกราย จึงมีความโปร่งใส มิได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มธุรกิจใด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561