ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนงาน

          ขับเคลื่อนงาน: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่1/2561 ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 33 จังหวัด ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาณารณภัย