ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมช.ลงพื้นที่เยี่ยมการผลิตกล้วยหอมทองสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่เยี่ยมชม เยี่ยมชมกระบวนการบรรจุภัณฑ์ส่งออกกล้วยหอมทองไปญี่ปุ่นและห้างโมเดิร์นเทรด (โครงการเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง) ของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับทราบนโยบายการบริหารเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้สหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการผลิต การลดต้นทุน และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันจะช่วยเพิ่มรายได้ที่สูงขึ้นแก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 231 ราย มีปริมาณกล้วยหอมทองที่รวบรวมเพื่อส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นกว่า 200 ตัน/ปี และตลาดในประเทศกว่า 3,550 ตัน/ปี โดยมีกลุ่มคู่ค้า คือ ห้างสรรพสินค้า (โมเดิร์นเทรด) ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมและบริษัทชั้นนำในประเทศ กว่า 20 องค์กร สหกรณ์ฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยเพิ่มจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี และคาดว่าจะมีคู่ค้าทางการตลาด และปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี