ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วว. โชว์ผลงานเสริมแกร่ง สร้างโอกาสธุรกิจ SMEs ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "INNOVATION THAILAND EXPO 2018" ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในรูปแบบ "เทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival)" บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กับ 250 ผลงานนวัตกรรม จาก 150 หน่วยงาน โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นเกียรติด้วย
          โดย วว. ได้นำผลงานและงานบริการของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม ซึ่งมีศักยภาพในการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ของไทย เข้าร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว ได้แก่ นวัตกรรมอาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกษตรสร้างสรรค์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วัสดุ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การทดสอบและมาตรวิทยา การพัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ การบรรจุหีบห่อ การทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และการรับรองระบบคุณภาพ รวมทั้งการแนะนำ App วว. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ "TISTR Expert Center " และ "TISTR Service Tracking" โดยผู้สนใจสามารถ Download ได้ที่ Google Play Store