ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

          รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทบทวนและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ( Train The Trainer ) เพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (Operation) และ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (Maintenance) เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบรถไฟฟ้าสำหรับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคต
          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า สำหรับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคต บริษัทจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทบทวน และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ( Train The Trainer ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (Operation) และ ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (Maintenance) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีศักยภาพ และทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่สามารถรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านระบบรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมด้านบุคลากรช่วงที่บริษัทเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคต
          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link