ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมจัด “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง” ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการจัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ออกช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ระบบน้ำประปา รวมทั้งสุขภาพอนามัยของผู้ใช้น้ำในระยะยาว จึงได้จัดกิจกรรม "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยการลงพื้นที่ของผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมด้วยทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย และทีมซ่อมบำรุง เข้าตรวจสอบการชำรุดของระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนให้คำแนะนำด้านการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมทั้งตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบน้ำประปาให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการยึดถือแนวทางมุ่งมั่นทำความดีเพื่อแผ่นดิน สอดคล้องกับที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติบ้านเมือง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงแต่งกายโดยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน