ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: เจรจานำเสนอสินค้าสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้า

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเจรจาร่วมกับผู้แทนจากห้างสรรพสินค้า Big C เพื่อนำเสนอสินค้าของสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ จำนวน 7 ชนิด จากสหกรณ์ 97 แห่ง ได้แก่ ข้าวสาร โคเนื้อ ผัก ผลไม้ กาแฟ สุกร ไข่ไก่ และสินค้าประมง ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาในผลักดันให้สินค้าสหกรณ์ได้มีโอกาสนำไปวางจำหน่ายในห้างโมเดินเทรด ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น