ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

          นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมศุลกากร โดยมีที่ปรึกษาศุลกากร รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กลุ่มงาน นายด่านศุลกากร และผู้เชี่ยวชาญศุลกากรหรือผู้รักษาการ ร่วมการประชุม ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561