ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าว Thailand ESCO FAI 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงาน แถลงข่าว Thailand ESCO FAI 2018 "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO" ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)ดำเนินการโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม4 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ