ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

รองปลัดกษ.ประชุม”ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)

          รองปลัดกษ.ประชุม"ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก
          เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ทั้งนี้ มีนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายวินัย เมฆดำ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในฐานะผู้แทน เลขาธิการ ส.ป.ก.(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร